W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

GALERIA

Dnia 18 października uczniowie klasy 2TI zwiedzili LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI w Moszczenicy. Instytucja powstała z inicjatywy profesora Politechniki Częstochowskiej dr. hab. inż. Marcina Korytkowskiego oraz władz samorządowych gminy Moszczenica i zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem danymi, świadczeniem usług teleinformatycznych oraz nadzorem infrastruktury komunalnej. Centrum kształci również pracowników administracji samorządowej z terenu całego kraju w zakresie ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ i jest znaczącym partnerem dwóch najważniejszych instytucji kierujących wdrażaniem technologii informatycznych w państwie: NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO oraz MINISTERSTWA CYFRYZACJI.

Nasi uczniowie zobaczyli, jak wygląda i w jaki sposób jest zabezpieczona instalacja światłowodowa w terenie. Mieli możliwość zwiedzenia gminnego centrum monitoringu CCTV. Weszli do wnętrz serwerowni, z których usług korzystają między innymi urzędy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego. Poznali sposoby zabezpieczania danych oraz systemy zabezpieczające hardware LCK. Dowiedzieli się czym jest ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Informacje zdobywali z "pierwszej ręki" - od "mózgu" całego przedsięwzięcia pana Marcina Korytkowskiego.

Wizytę zakończyło spotkanie z Wójtem Gminy Moszczenica Marcelim Piekarkiem, który zaprezentował korzyści wynikające z istnienia LCK i przedstawił wizję rozwoju Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych .

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.