W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

<p>Zadania pedagoga szkolnego</p>
<ul>
<li>udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, </li>
<li>udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, </li>
<li>udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,</li>
<li>przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, </li>
<li>rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,</li>
<li>udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, </li>
<li>udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, </li>
<li>organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, </li>
<li>prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży. </li>
</ul>
<p><br />W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:</p>
<ul>
<li>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, </li>
<li>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, </li>
<li>Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich, </li>
<li>Komenda Powiatowa Policji - Sekcja Prewencji</li>
<li>Szkolna Rada Rodziców</li>
<li>Pedagodzy ze szkół ponadgimnazjalnych.</li>
</ul>

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.