W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Nauczyciel

Przedmiot

Krzysztof Serwa

Dyrektor, fizyka, informatyka, przedmioty elektryczne

Ryszard Jagiełło

praktyczna nauka zawodu, przedmioty mechaniczne

 Marzena sztuka  WOS

Wiesława Boczyluk

matematyka, przedsiębiorczość, wychowanie do życia w rodzinie

Michał Bryksa

przedmioty elektryczne, przedmioty informatyczne,

   

Sławomir Kopytek

biblioteka, język polski

Janusz Kusiak

praktyczna nauka zawodu

 Małgorzata Szklarek  matematyka

Monika Łukowiak

 język polski, podstawy przedsiębiorczości, działaność gospodarcza

Ewa Musiał

 doradztwo zawodowe

Krzysztof Olejnik

język angielski

Anna Pabiniak - Miazek

język polski, wiedza o kulturze, przedmioty elektryczne

 Agnieszka Szustak  język angielski
Paweł Rybiński W-F, edukacja dla bezpieczeństwa, 
Krzysztof Woźniak

geografia

 

Jarosław Sobieszek

wychowanie fizyczne, przedmioty informatyczne

Wojciech Szybka przedmioty mechaniczne

Izabela Serwa

chemia, biologia

Małgorzata Wawrzonowska
przedmioty mechaniczne, informatyka

 Roman Miksa  historia
Agnieszka Kowalczyk
język niemiecki
Rober Wojtaś

religia, praktyczna nauka zawodu, wicedyrektor

Paweł Wysokiński przedmioty informatyczne

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.