W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Styczeń 2023

ETAP PISEMNY

TERMIN EGZAMINU/ CZAS TRWANIA EGZAMINU

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU

IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO

10. 01. 2023r.

(wtorek)

Godz. 8.00

60 min.

 

Technik elektryk

ELE.05

 

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

 

 

 

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 21

 

B. Bartłomiejczyk

D. Grabowski

D. Kozłowski

D. Kryczka

K. Kujawa

Jk. Marczyk

Jk. Nowakowski

A.Susik

B. Trela

Jk. Walczak

Sz. Walczak

Jk. Woźniak

 

10. 01. 2023r.

(wtorek)

Godz. 10.30

 

60 min.

 

 

Technik informatyk

INF.03

 

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych )

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 21

P. Adamczyk

H. Biernat

Mt. Gładki

D. Gruszczyński

K, Janowski

N. Jóźwik

P. Kobus

J. Kotynia

D. Lauk

D. Michalski

A. Nazarski

Jk. Szewczyk

Mt. Smażek

G. Dębowski

10. 01. 2023r.

(wtorek)

Godz. 12.30

 

60 min.

 

 

Technik elektryk

ELE.02

 

(montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 21

Mt. Janik

K. Kamiński

A. Kijo

Jk. Kłab

Jk. Koluszkowski

S. Królak

K. Soska

K.Kujawa

Technik informatyk

INF.02

( administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)

P. Adamczyk

Mt. Gładki

J. Kotynia

G. Dębowski

10.01.2023r.

( wtorek)

Godz. 14.00

60 min.

Technik elektryk

EE.26

( eksploatacja maszyn i urządzeń i instalacji elektrycznych)

ZS nr 1   w Koluszkach

Sala nr 8

Mt. Olczyk

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

styczeń 2023

ETAP PRAKTYCZNY

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

TERMIN EGZAMINU

CZAS TRWANIA EGZAMINU

MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU

TURY EGZAMINU

IMIĘ I NAZWISKO ZDAJĄCEGO

Technik elektryk

ELE.05

 

EE. 26

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)

09.01.2023r.

(poniedziałek)

180 min

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 8

 

 

 

Godz. 9.00

B. Bartłomiejczyk

D. Grabowski

D. Kozłowski

D. Kryczka

K. Kujawa

Jk. Marczyk

Jk. Nowakowski

A.Susik

B. Trela

Jk. Walczak

Sz. Walczak

Jk. Woźniak

Mt. Olczyk

W. Kobus

Technik informatyk

INF.03

 

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych )

16.01.2023r.

(poniedziałek)

150 min

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 16

8.00

Jk. Szewczyk

A. Nazarski

D. Lauk

D. Michalski

12.30

Mt. Gładki

D. Gruszczyński

K. Janowski

N. Jóźwik

17.00

P. Adamczyk

H. Biernat

P. Kobus

J. Kotynia

G. Dębowski

Technik informatyk

INF.03

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych )

17.01.2023r.

(wtorek)

150 min

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 16

 

 

8.00

Mt. Smażek

Technik elektryk

ELE.02

(montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)

16.01.2023 r.

(poniedziałek)

180 min.

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 26

8.00

K. Soska

Technik informatyk

EE.09

(programowanie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)

18.01.2023 r.

(środa)

150 min.

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 16

12.30

K. Fiktus

A. Jeziorski

Sz. Kotynia

P. Józwik

Technik informatyk

INF.02

(administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych)

19.01.2023 r.

(czwartek)

150 min.

ZS nr 1

w Koluszkach

Sala nr 16

8.00

G. Dębowski

Na egzamin należy stawić się 0,5 godz. przed wyznaczonym czasem. Trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty, strój roboczy, a w przypadku sprzedawców i  kucharzy maseczkę długopis i aktualną książeczkę zdrowia oraz naklejki z kodem kreskowym. Na egzamin wstawiamy się 1 godz. przed egzaminem- dotyczy kucharza i sprzedawcy

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.